Usługi

EXECUTIVE SEARCH

Przy realizacji projektów na najwyższe stanowiska kierownicze oraz stanowiska specjalistyczne wymagające rzadkich kwalifikacji wykorzystujemy metodę poszukiwań bezpośrednich koncentrując się na kandydatach pracujących na stanowiskach podobnych do obsadzanego stanowiska, zwykle nie poszukujących aktywnie pracy.

Zaletami EXECUTIVE SEARCH  jest jej wysoka skuteczność oraz możliwość pozyskania najlepiej dopasowanych do wymogów stanowiska pracy osób dostępnych na rynku z zachowaniem pełnej poufności projektu rekrutacyjnego. Dodatkowo jest to często jedyna metoda pozwalająca na dotarcia do najlepszych kandydatów, której – z powodów etycznych/biznesowych – nie chcą lub nie mogą przeprowadzać pracownicy działów personalnych).

REKRUTACJA I SELEKCJA

Realizując projekty rekrutacyjne docieramy do kandydatów opierając się przede wszystkim na metodzie DIRECT SEARCH, wykorzystujemy własną bazę danych oraz szeroką sieć kontaktów.

Rekrutacja odbywa się również w oparciu o różne źródła zewnętrzne: ogłoszenia w mediach, portalach pracy i na stronach branżowych.

REKRUTACJA MASOWA

Prowadzimy projekty skoncentrowane na kompleksowym obsadzeniu niemal wszystkich stanowisk w danej organizacji. Głównym celem takiego procesu jest pozyskanie w optymalnie krótkim czasie dużej ilości odpowiednich kandydatów oraz skuteczna weryfikacja ich kompetencji.