Kierownik budowy (budownictwo przemysłowe)

Dla naszego Klienta, prestiżowej firmy generalnego wykonawstwa w zakresie budownictwa przemysłowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik budowy

Miejsce pracy: woj. śląskie

Zakres obowiązków:

 • Realizacja budowy zgodnie z umową i budżetem
 • Nadzór i koordynacja prac budowlanych
 • Dotrzymanie harmonogramu prac, terminowa realizacja oraz rozliczenie oraz odpowiedzialność za wynik finansowy prowadzonej inwestycji
 • Przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z: harmonogramami, prawem budowlanym, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami BHP
 • Kontrola prawidłowości dokumentacji technicznej, kosztorysów, protokołów odbioru i rozliczeń
 • Bezpieczeństwo i higienę pracy, zabezpieczenie p. poż. oraz zapewnienie właściwych warunków socjalnych na placach budów
 • Nadzór i kontrolę nad realizowaną budową w zakresie technicznym oraz wdrożenie nowoczesnych technologii w tym procesie
 • Nadzór nad jakością robót.

 

Wymagania:

 • Minimum 10 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  konstrukcyjno –budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, MS Project, AutoCAD, Norma Pro
 • Wysokorozwinięte zdolności analityczne
 • Zdolności negocjacyjne
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętność motywowania podległego zespołu
 • Innowacyjność i inicjatywa podczas prowadzenia budowy.

 

Oferujemy:

 • Możliwość awansu w strukturach Grupy Kapitałowej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Stabilne zatrudnienie
 • Udział w dwóch systemach premiowych rocznym oraz po zakończeniu kontraktu
 • Pakiet benefitów pozapłacowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres: rekrutacja@newmanco.pl